Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління

Створено: 2016-02-09 18:15:11Оновлено: 2016-05-17 14:19:33

ПОЛОЖЕННЯ
про управління містобудування та архітектури
Дніпродзержинської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1.          Управління містобудування та архітектури Дніпродзержинської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Дніпродзержинської міської ради, що утворюється міською радою. Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2.          Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції”, „Про основи містобудування”, „Про містобудівний кадастр населених пунктів”, „Про архітектурну діяльність”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про звернення громадян”, „Про здійснення державних закупівель”, Земельним кодексом України, Державними будівельними нормами України, Постановою Кабінету Міністрів України „Про містобудівний кадастр”, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

1.3.          У складі Управління можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями Управління є:

2.1. Забезпечення на території міста Дніпродзержинськ реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури в межах повноважень Управління.

2.2. Проведення моніторингу стану розроблення та реалізації містобудівної документації.

2.3. Планування територій на місцевому рівні шляхом розроблення та затвердження містобудівної документації, її оновлення та внесення змін до неї.

2.4. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, його архітектурного вигляду.

2.5. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

2.6. Створення та ведення електронної містобудівної кадастрової системи.

2.7. Виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами.

ІІІ. Функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань:   

         3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудівної діяльності, подає до міської ради та її виконавчих органів пропозиції з цих питань.    

         3.2. Виступає замовником на розроблення містобудівної документації та внесення змін до неї (генеральний план міста та його складові частини, план зонування території міста, детальні плани території).    

3.3. Забезпечує організацію погодження містобудівної документації та її розгляд на архітектурно-містобудівній раді.

3.4. Подає пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста, проекту місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи.

3.5. Організовує процедуру проведення громадських обговорень проектів містобудівної документації.

         3.6. Сприяє громадянам та підприємствам усіх форм власності, організаціям і установам у вирішенні питань містобудівної діяльності в місті.

         3.7. Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо намірів забудови земельних ділянок для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.

         3.8. Надає замовнику (фізичній або юридичній особі, яка подала заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для нового будівництва, розширення та технічного переоснащення підприємств, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування та благоустрою територій.

3.9. Організовує розгляд проектів будівництва об’єктів за зверненням замовників таких проектів.

3.10. Оформлює паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.11. Оформлює будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

3.12. Надає інформацію щодо можливості розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.13. Надає інформацію згідно з містобудівною документацією щодо функціонального  призначення земельної ділянки.

3.14. Надає висновок щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3.15. Утворює архітектурно-містобудівну раду як дорадчий орган, який діє на громадських засадах.

3.16. Організовує проведення архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.17. Надає дозвіл на виконання топографо-геодезичних робіт на території міста.

         3.18. Опрацьовує матеріали щодо надання адрес об’єктам нерухомого майна.

3.19. Забезпечує ведення та оновлення інформаційної бази адресного плану міста.

3.20. Забезпечує заходи щодо зберігання, використання матеріалів „Для службового користування” відповідно до вимог чинного законодавства.

3.21. Організовує оновлення містобудівної документації: актуалізацію картографо-геодезичної основи, перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму, приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів в правил.

3.22. Забезпечує організацію створення та ведення містобудівного кадастру, надання інформації з його інформаційних ресурсів.

3.23. Організовує встановлення режиму забудови території міста, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності

         3.24. Забезпечує загальну доступність матеріалів містобудівної документації відповідно до законодавства.

         3.25. Забезпечує організацію проведення містобудівного моніторингу.

3.26. Забезпечує виконання робіт з укомплектації, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

         3.27. Розглядає інвестиційні програми та пропозиції замовників щодо розвитку окремих територій міста.

         3.28. Інформує та залучає через засоби масової інформації населення міста до розгляду, обговорення містобудівної  документації, схем та містобудівних програм розвитку міста.

3.29. Сприяє діяльності місцевих організацій, творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

3.30. Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв і звернень громадян, суб’єктів містобудування, установ, організацій, правоохоронних органів з питань, що належать до повноважень Управління.

3.31. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до повноважень Управління.

3.32. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

3.33. Уносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління.

3.34. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників управління, закладів, підприємств і організацій державними та міськими нагородами, застосовує згідно із законодавством заохочення працівників за досягнення у містобудівній діяльності.

         3.35. Бере участь у роботі комісій, комітетів, груп та інших об’єднань у межах повноважень.

         3.36. Забезпечує виконання доручень міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

3.37. Здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання корупції та контроль за додержанням посадовими особами управління антикорупційного законодавства.

         3.38. Бере участь в роботі Центру надання муніципальних послуг м.Дніпродзержинська.

3.39. Вивчає досвід роботи інших міст України з питань, що належать до компетенції управління.

3.40. Здійснює діловодство управлінської діяльності, кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

3.41. Здійснює доступ до Єдиних та Державних реєстрів в межах повноважень.

3.42. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

IV. Права

Управління має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств й організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його повноважень.

4.4. Утворювати комітет з конкурсних торгів.

4.5. Уносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи за напрямом діяльності управління.

V. Організація роботи

5.1.         Управління очолює начальник управління – головний архітектор міста (далі – начальник управління), який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2. Начальник управління за посадою є головним архітектором міста.

5.3. Начальник управління є головою архітектурно-містобудівної ради.

5.4. Начальник управління здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

5.5. У межах чинного законодавства начальник управління може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з розробленням містобудівної документації території міста, проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території міста.

5.6. У разі утворення у складі Управління структурних підрозділів начальник управління затверджує їх положення.

5.7. Посадові інструкції начальника управління, працівників структурних підрозділів Управління погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.8. Управління взаємодіє під час виконання покладених на нього завдань з іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

         5.9. Управління має статус юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в Управлінні державної казначейської служби України у м.Дніпродзержинськ, штампи та печатки зі своїм найменуванням, гербову печатку, інші реквізити.

        5.10. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів в частині фінансування розроблення містобудівної документації та створення електронної містобудівної кадастрової системи.

         5.11. Управління знаходиться за адресою: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, вул.Москворецька,14А.

5.12. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків затверджуються міською радою, штатний розпис управління затверджується міським головою.

5.13. Управління забезпечується приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для роботи та зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідниковими матеріалами за напрямом діяльності.