Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент

Створено: 2016-02-09 18:08:40Оновлено: 2016-05-20 11:20:28

І. Загальні положення

1.1. Департамент охорони здоров’я та соціальної політики Дніпродзержинської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Дніпродзержинської міської ради, що утворюється міською радою. Департамент є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Департамент є неприбутковою установою.

1.4. Положення про департамент затверджується міською радою.

1.5. У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.6. Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів, обслуговуючим мережу лікувально-профілактичних закладів, які фінансуються з міського бюджету, та коштів, виділених на соціальний захист населення,  реалізацію сімейної та ґендерної політики, оздоровлення  дітей.

1.7. Структура департаменту, його чисельність, фонд оплати праці затверджуються міською радою.

1.8. При департаменті існує структурний підрозділ «Централізована бухгалтерія при департаменті охорони здоров’я та соціального захисту населення Дніпродзержинської міської ради».

1.9. Департаменту підпорядковуються:

1.9.1. Комунальний заклад охорони здоров’я Дніпродзержинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1».

1.9.2. Комунальний заклад охорони здоров’я Дніпродзержинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».

1.9.3. Комунальний заклад охорони здоров’я Дніпродзержинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3».

1.9.4. Централізована бухгалтерія при департаменті охорони здоров’я та соціального захисту населення Дніпродзержинської міської ради.

1.9.5. Комунальний заклад охорони здоров’я «Міський медичний центр здоров’я та медицини спорту».

1.9.6. Комунальний заклад соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Дніпродзержинської міської ради.

1.9.7. Комунальний заклад «Дніпродзержинський міський соціальний центр матері та дитини» Дніпродзержинської міської ради.

1.9.8. В частині фінансування:

- КЗ «Дніпродзержинська міська лікарня №1» ДОР»;

- КЗ «Дніпродзержинська міська лікарня №4» ДОР»;

- КЗ «Дніпродзержинська міська лікарня №5» ДОР»;

- КЗ «Дніпродзержинська міська поліклініка №6» ДОР»;

- КЗ  « Дитяча лікарня м. Дніпродзержинська» ДОР»;

- КЗ «Дніпродзержинська міська лікарня №7» ДОР»;

- КЗ «Дніпродзержинська МЛШМД» ДОР»;

- КЗ «Дніпродзержинська міська лікарня №9» ДОР»;

- КЗ «Дніпродзержинська міська стоматологічна поліклініка» ДОР»;

- ДЗ «СМСЧ №8» МОЗ України».

1.10. Департамент спрямовує діяльність  Дніпродзержинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності населення міста, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

2.2. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони та умов праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення дітей.

2.3. Виконання функцій головного розпорядника коштів бюджету міста на здійснення заходів з виконання державних та регіональних програм соціального захисту населення.

2.4. Забезпечує взаємодію з «Міським центром муніципальних послуг» щодо забезпечення адміністративних послуг, які надаються департаментом.

 2.5. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення міста первинною медико-санітарною допомогою, стаціонарною та спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною допомогою.

2.6. Реалізація на території міста повноваження міської ради у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони та умов праці, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення  дітей.

2.7. Створення умов для розвитку місцевих програм з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони праці, безпечної життєдіяльності населення міста, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, та реалізації цих заходів.

2.8. Забезпечення фінансування закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення,  державних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

ІІІ. Функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує в межах наданих повноважень доступність та безоплатність медичного обслуговування населення на території міста відповідно до нормативних документів, які діють в галузі охорони здоров’я та у межах виділених міською радою асигнувань.

3.2. Забезпечує координацію та контроль щодо підпорядкованих закладів охорони здоров’я міста та закладів, які передані на фінансування, забезпечує організацію фінансування їх матеріально-технічного забезпечення.

3.3. Вивчає стан здоров’я населення, розробляє заходи щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

3.4. Реалізовує профілактичні стратегії охорони здоров’я на території міста.

3.5. Організовує впровадження надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та надання вторинної медичної допомоги.

3.6. Організовує та контролює забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

3.7. Організовує систематичне обстеження (диспансеризацію) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження.

3.8. Організовує та контролює реалізацію заходів, спрямованих на профілактику соціально небезпечних захворювань (туберкульозу, ВІЛ-інфекції тощо.)

3.9. Здійснює спільно з іншими виконавчими органами міської ради необхідні заходи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасно інформує про них населення.

3.10. Організовує та контролює в межах наданих повноважень проведення закладами охорони здоров’я міста профілактичних та протиепідемічних заходів, проведення медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та навчання громадян, інших заходів, передбачених санітарно-гігієнічними та санітарно-епідеміологічними правилами і нормами.

3.11. Забезпечує спільно з іншими виконавчими органами міської ради реалізацію державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, виконання галузевих та регіональних програм, розроблення і здійснення контролю за поліпшенням становища дітей. 

3.12. Сприяє розвитку всіх видів медичного обслуговування в закладах охорони здоров’я, які проводять господарську діяльність з медичної практики.

3.13. Удосконалює форми та методи економічного управління мережею закладів охорони здоров’я, вживає заходів щодо впровадження у діяльність медичних установ принципів медичного страхування.

3.14. Сприяє роботі щодо впровадженню у практику наукових досягнень і передового досвіду у галузі охорони здоров’я.

3.15. Організовує спільно з іншими виконавчими органами міської ради лікувально-оздоровчу роботу при підготовці громадян до військової служби.

3.16. Організовує та контролює надання медичної допомоги пільговим категоріям населення відповідно до чинного законодавства.

3.17. Розробляє та забезпечує реалізацію міських програм з питань  соціального захисту населення міста,  охорони праці, охорони здоров’я, сімейної та ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей.

3.18. Забезпечує в межах повноважень реалізацію в місті системи державних та місцевих гарантій з питань соціального захисту населення.

3.19. Здійснює розрахунки з підприємствами-перевізниками за надані послуги з перевезення пільгової категорії громадян міським авто- та електротранспортом, залізничним транспортом.

3.20. Веде облік осіб, які потребують проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир та мають право на таку пільгу, та організує проведення цих робіт.

3.21. Веде облік та видає за рахунок коштів міського бюджету путівки на санаторно-курортне лікування ветеранам праці, які потребують санаторно-курортного оздоровлення.

3.22. Здійснює первинну реєстрацію внутрішньо переміщених осіб та координацію їх дій для вирішення нагальних проблемних питань, які виникають при переміщенні.

3.23. Співпрацює з благодійними фондами та організаціями з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб.

3.24. Уживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

3.25. Контролює роботу комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Дніпродзержинської міської ради, комунального закладу «Центр матері та дитини»  Дніпродзержинської міської ради, та якість надання ними соціальних послуг, надає міській раді та виконавчому комітету міської ради пропозиції з цього питання.

3.26. Здійснює виплату матеріальної допомоги громадянам міста за рішенням міської комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги громадянам міста за рахунок коштів міського бюджету.

3.27. Здійснює формування комплекту документів громадян міста, підприємств, установ та громадських організацій міста, учасників АТО з питань надання адресної матеріальної допомоги.

3.28. Здійснює формування комплекту документів для отримання адресної натуральної допомоги мешканцям міста пільгової категорії населення.

3.29. Здійснює нарахування грошової компенсації на отримання послуг мобільного зв'язку пільговій категорії населення.

3.30. Забезпечує діяльність:

- комісії для надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету;

- міської комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення анти терористичної операції;

- комісії з питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків та квартир осіб, які мають право на таку пільгу;

- міської координаційної ради з безпечної життєдіяльності населення;

- комісії для встановлення коефіцієнтів співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних на міських маршрутах електро- та автотранспорту;

- комісії з питань взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

- дорадчого органу з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах;

 - координаційної ради з соціальних питань;

- координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради;

- робочої групи з розгляду документів і підготовки клопотань для подання комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації;

- штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку

- координаційної ради з питань охорони здоров’я;

- надзвичайної протиепізоотичної комісії;

- надзвичайної протиепідемічної комісії.

3.31. Організовує та координує роботу з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, та вирішення проблемних питань членів сімей загиблих учасників АТО.

3.32. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.33. Сприяє участі громадських організацій у вирішенні завдань соціального захисту мешканців міста, реалізації програм соціальної спрямованості, в тому числі із залученням волонтерів, здійснює фінансову підтримку зазначених організацій за рахунок коштів міського бюджету. Приймає участь у конференціях, пленумах, зборах міських громадських організацій.

3.34. Проводить роботу з певними  категоріями громадян міста (Почесні громадяни міста, Герої Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена Слави, громадяни міста, яким виповнилося 100 і більше років).

3.35 Організовує проведення міських урочистих заходів соціального спрямування.

3.36. Здійснює підтримку електронної сторінки інформаційно-ресурсного центру «Відкрита влада» в актуальному стані (електронна сторінка суб’єкта надання адміністративних послуг).

3.37. Співпрацює з районними управліннями Пенсійного фонду України, міським центром зайнятості населення, громадськими організаціями міста, фондами, підприємствами різних форм власності, окремими громадянами з питань соціального захисту, охорони та умов праці.

3.38. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони  та умов праці, соціально-економічних гарантій захисту працюючих в шкідливих умовах праці, організує профілактичну роботу щодо травматизму невиробничого характеру серед населення міста.

3.39. Здійснює в межах повноважень контроль у сфері дотримання норм законодавства з питань охорони праці,  за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах міста усіх форм власності.

3.40. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на запобігання травматизму як виробничого, так і в невиробничій сфері, створення безпечних умов праці, проведення атестації робочих місць.

3.41. У межах повноважень сприяє забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць.

3.42. Координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми. Координує діяльність підприємств, установ та організацій і взаємодіє з  районними адміністраціями з питань реалізації державної політики у цих сферах.

3.43. Надає в межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї.

3.44. Вносить пропозиції щодо необхідності створення спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім’ї, центрів соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

3.45. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей.

3.46. Здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.

3.47. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей.

3.48. Надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми та взаємодіє з цього питання з районними адміністраціями.

3.49. Координує діяльність центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей.

3.50. Організує та контролює роботу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту та підпорядкованих закладів та установ.

3.51. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників департаменту, підпорядкованих закладів, підприємств і організацій державними та міськими нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у діяльності щодо охорони здоров’я, соціального захисту населення міста та охорони праці.

3.52. Готує в межах повноважень розпорядчі акти міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

3.53. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони здоров’я, охорони праці, пожежної безпеки, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.54. Координує роботу щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів, які перераховані в п.1.9, комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Дніпродзержинської міської ради та Дніпродзержинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами.

3.55. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та громадських об’єднань, уживає відповідно до чинного законодавства заходів щодо усунення причин виникнення скарг, надає консультації громадянам за напрямом діяльності. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту, контролює цю роботу у лікувально-профілактичних закладах та установах соціального захисту міста.

3.56. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.57. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.58. Здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням підпорядкованими посадовими особами вимог антикорупційного законодавства.

3.59. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

3.60. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань міської ради та її виконавчого комітету.

3.61. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

3.62. Здійснює галузеве управління комунальним закладом «Дніпродзержинський міський соціальний центр матері та дитини» Дніпродзержинської міської ради.

ІV. Права

Департамент має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради 
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Оприлюднювати в засобах масової інформації інформацію з питань, віднесених до компетенції департаменту.

4.5. Здійснювати в межах наданих повноважень перевірки звітів, планів, кошторисів, фінансово-бухгалтерських та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням виділених на охорону здоров’я, соціальний захист населення, охорону праці бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок.

4.6. Здійснювати на території міста контроль за додержанням роботодавцями і працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4.7. Брати участь в роботі засідань міської ради та її виконавчого комітету, нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.

4.8. Надавати пропозиції щодо внесення до проектів рішень і розпоряджень міського голови питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4.9. Готувати розпорядчі акти за напрямком діяльності. 

4.10. Вимагати в межах повноважень від підпорядкованих підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.

4.11. Здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу у медичних закладах.

4.12. Контролювати хід виконання комплексних програм в галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони праці, сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, оздоровлення та відпочинку дітей.

4.13. Вживати заходів щодо заохочення та притягнення до відповідальності керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я, визначених у п.1.9, комунального закладу соціального захисту «Центр комплексного обслуговування бездомних осіб» Дніпродзержинської міської ради, Дніпродзержинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунального закладу «Дніпродзержинський міський соціальний центр матері та дитини» Дніпродзержинської міської ради.

4.14. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності необхідні статистичні дані, звіти, документи та інші матеріали, які стосуються діяльності департаменту або необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.15. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи департаменту.

V. Організація роботи

5.1. Департамент має статус юридичної особи, має самостійний баланс, печатку із зображенням  Державного Герба України, штампи та печатки зі своїм найменуванням, рахунки в банківських установах, у міському Державному відділення казначейства України, інші реквізити.

5.2. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому законом порядку.

5.3. Директор департаменту здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень департаменту, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на департамент завдань та визначає ступінь відповідальності підлеглих працівників.

5.4. Посадові інструкції директора та працівників департаменту погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.5. У разі утворення у складі департаменту структурних підрозділів директор департаменту затверджує їх положення.

5.6. Директор департаменту має право розпоряджатися рахунками департаменту, підписувати документи, які стосуються діяльності департаменту, та делегувати право підпису посадовим особам щодо окремих фінансових операцій.

5.7. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис департаменту затверджуються міською радою. 

5.8. Доходи одержані Департаментом використовуються винятково для фінансування видатків на утримання установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

5.9. Фінансування централізованої бухгалтерії при департаменті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету під програму забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку закладів охорони здоров’я. 

5.10. Департамент забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для роботи та зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і діловими матеріалами за напрямком роботи.

5.11.У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів правонаступнику, який є неприбутковим.