Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Інформація про виконання розпорядження міського голови від 17.02.2016 №54-р «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Дніпродзержинської міської ради на 2016 рік»

Створено: 2016-01-26 19:43:27Оновлено: 2017-01-17 15:13:26

Виконавчими органами Кам’янської міської ради протягом
2016 року проводилася робота щодо виконання затвердженого зазначеним розпорядженням плану заходів.

У 2016 року посадовими особами виконавчих органів міської ради забезпечено виконання Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про правила етичної поведінки».

Відділом запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, відділом персоналу та юридичним відділом міської ради
у звітному періоді посадовим особам виконавчих органів міської ради надавались роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства України.

Виконавчими органами міської ради були затверджені внутрішні плани заходів щодо запобігання проявам корупції на 2016 рік, відповідно до яких проводилась робота щодо запобігання корупції посадовими особами цих структурних підрозділів.

На офіційному веб-сайті міської ради розміщено та оновлюються нормативно – правові акти з антикорупційних питань

У Кам’янській міській раді функціонує спеціальна телефонна «гаряча лінія», на які громадяни, за їх бажанням, можуть надати інформацію про факти вчинення корупційних діянь (правопорушень) посадовими особами виконавчих органів міської ради за номером 53-39-58.

Посадовими особами відділу звернень громадян міської ради та керівниками виконавчих органів міської ради здійснюється належний контроль
за оперативним реагуванням та своєчасним опрацюванням звернень громадян, які надходять на розгляд до Кам’янської міської ради з урядової телефонної «гарячої лінії» та багатоканальної телефонної лінії «Контакт-центр «Гаряча лінія голови облдержадміністрації».

На виконання розпорядження міського голови від 18.08.2011
№162-р та згідно з планом роботи відділу звернень громадян міської ради
на 2016 рік передбачено надання громадськості безоплатної первинної правової допомоги з питань реалізації і захисту прав людини, зокрема антикорупційного законодавства. Надання безоплатної первинної правової допомоги у міській раді здійснюється головним спеціалістом – юрисконсультом відділу звернень громадян міської ради в громадській приймальні Дніпродзержинської міської ради. За рік надано безоплатну первинну правову допомогу 184 громадянам міста.

Посадовими особами відділу звернень громадян міської ради забезпечується безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися до міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради із заявами (клопотаннями), пропозиціями (зауваженнями) щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, при цьому здійснюють захист персональних даних громадян під час їх обробки.

З метою забезпечення прозорості антикорупційної діяльності міської влади на офіційному веб-сайті міської ради було розміщено інформацію про стан роботи щодо запобігання проявам корупції в апараті Кам’янської міської ради та її виконавчих органах у І півріччі 2016 року та затверджений розпорядженням міського голови від 17.02.2016 №54-р план заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Кам’янської міської ради на 2016 рік.

На підставі вимог Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції» забезпечено доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови для ознайомлення.

На виконання вимог Уряду щодо відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади департамент фінансів міської ради висвітлює в місцевому періодичному виданні (газета «Відомості») матеріали щодо бюджетного процесу. Так, з початку року опубліковано інформацію «Про виконання бюджету міста за 2016 рік».

Департаментом муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради забезпечено функціонування, ведення та своєчасне оновлення на офіційному веб-сайті міської ради тематичного розділу, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг та організації належної роботи за принципом «єдиного вікна».

Виконавчими органами міської ради протягом звітного періоду проводилася робота, спрямована на дотримання посадовими особами виконавчої дисципліни, виконання вимог Закону України «Про правила етичної поведінки», Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також недопущення фактів зловживань службовим положенням, отримання хабара з їх боку.

З метою недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства та впорядкування роботи виконавчих органів міської ради відділом запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, підготовлено 22 службові записки.

Відділом запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради надавалися роз’яснення щодо порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні своїх повноважень посадовим особам та депутатам Кам’янської міської ради, як суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

З метою запобіганню конфлікту інтересів відділом запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради підготовлені розпорядження міського голови від:

- 06.05.2016 № 187-р «Про врегулювання конфлікту інтересів в департаменті комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради»;

- 16.09.2016 №372-р «Про зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів у департаменті з гуманітарних питань міської ради»;

- 28.11.2016 № 477-р «Про врегулювання конфлікту інтересів у юридичному відділі міської ради»;

- 01.12.2016 №485-р «Про зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів у комунальному підприємстві Кам’янської міської ради 'Кам’янське автотранспортне підприємство 042802»;

- 02.12.2016 № 488-р «Про зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів у департаменті з гуманітарних питань міської ради»;

- 12.12.2016 № 505-р «Про врегулювання конфлікту інтересів у відділі персоналу міської ради»;

На виконання розпорядження міського голови від 06.10.2016 №397-р «Про вжиття заходів запобігання корупції у виконавчих органах Кам’янської міської ради» з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради проведено анонімне анкетування та перевірено відповіді на тестові питання для перевірки знань у сфері запобігання корупції для посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради в результаті чого міському голові надано аналітичну довідку щодо наявності корупційних ризиків у виконавчому комітеті міської ради.

Відділом запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради надавалися роз’яснення щодо порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні своїх повноважень депутатами місцевих рад, як суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Відділом персоналу міської ради постійно проводилась робота щодо профілактики правопорушень та дотримання вимог законів України дотримання посадовими особами вимог Законів України «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» Здійснюється антикорупційний контроль при прийнятті кандидатів на службу в органи місцевого самоврядування.

Видано розпорядження міського голови від 21.09.2016 № 379-р «Про визначення посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків в Кам’янській міській раді», від 06.10.2016 №397-р «Про вжиття заходів запобігання корупції у виконавчих органах Камянської міської ради».

Ротації посадових осіб, які працюють на посадах, пов’язаних з підвищеним корупційним ризиком не проводилось.

Протягом 2016 року відділом персоналу міської ради було видано 18 розпоряджень міського голови про проведення службових розслідувань, здійснено організаційне забезпечення проведення 74 засідань комісій з проведення службового розслідування, підготовлено 2 розпорядження міського голови щодо оголошення догани та 2 розпорядження міського голови про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб виконавчих органів міської ради.

Відповідно до розпорядженням міського голови від 30.12.2015 №339-р «Про затвердження кадрового резерву Кам’янської міської ради на 2016 рік» (зі змінами) затверджено кадровий резерв Кам’янської міської ради та її виконавчих органів на 2016 рік та організовано складання особистих річних планів особами, які зараховані до кадрового резерву, проводиться робота з кадровим резервом.

Протягом 2016 року було забезпечено підготовку кадрових облікових документів 162 претендентів на заміщення вакантних посад та організовано проведення спеціальної перевірки щодо 51 претендента на заміщення вакантної посади.

Особи, які вперше зараховуються (приймаються, обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, попереджаються про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції»
та «Про запобігання корупції», складають Присягу і підписують її текст, який зберігається за місцем роботи. Про складання Присяги робиться запис
у трудовій книжці.

Також новоприйняті посадові особи виконавчих органів міської ради
подають відомості щодо працюючих близьких осіб у виконавчих органах міської ради. Зазначена інформація постійно оновлюється під час щорічного уточнення кадрових документів, що містяться в особових справах посадових осіб міської ради.

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», згідно
з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 16.10.2014 №563, відповідно до розпорядження міського голови від 09.12.2014 № 242-р «Про реалізацію Закону України «Про очищення влади» відділом персоналу міської ради протягом 2016 року підготовлені та направлені документи для перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України «Про очищення влади», забезпечено оприлюднення
на веб-сайті міської ради інформації, щодо 530 посадових осіб, які проходять перевірку відповідно до цього закону.

23.12.2016 проведено заняття – семінар з питань антикорупційного законодавства для посадових осіб апарату міської ради.

Для здійснення фінансового контролю, на виконання ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст.13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до розпорядження міського голови від 22.02.2016 №64-р «Про декларування доходів посадовими особами виконавчих органів Кам’янської міської ради за 2015 рік», відділом персоналу міської ради у виконавчих органах міської ради проведена певна підготовча та організаційна робота по заповненню посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Не мали можливості подати до 01 квітня 2016 року за місцем
служби декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік 12 посадових осіб: Копацька Г.П., Богачова О.А.,
Отрізна М.О. (департамент комунальної власності, земельних відносин
та реєстрації речових прав на нерухоме майно), Каграманян А.К. (департамент охорони здоров’я та соціальної політики міської ради), Кальченко Н.А. (служба у справах дітей адміністрації Південного району міської ради), Зєнькович Ю.С., Кобєлєва І.В., Кузьміна М.С., Матвієнко Т.С. (адміністрація Дніпровського району міської ради), Головань-Гріднєва О.С., Якушенко С.В. (управління соціального захисту населення адміністрації Дніпровського району міської ради), Сотник К.В. (адміністрація Заводського району міської ради) – через перебування у відпустці для догляду за дитиною. Зазначені посадові особи згідно зі ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подають декларації до 31 грудня 2016 року.

На теперішній час 11 посадових осіб, зазначених вище, надали декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

З метою дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та недопущення фактів надання недостовірної інформації при заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік організовано ознайомлення посадових осіб виконавчих органів міської ради під особистий підпис з вимогами ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації» кримінального кодексу України.

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення посадовими особами виконавчих органів міської ради декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, та роз’яснювальна робота щодо забезпечення дотримання посадовими особами антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік.

Видані розпорядження міського голови від

- 14.11.2016 № 462-р «Про попередження суб’єктів декларування Кам’янської міської ради щодо Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»;

- 25.11.2016 № 476-р «Про перевірку факту подання суб’єктами декларування Кам’янської міської ради декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій».

Відділом персоналу міської ради відповідно до чинного законодавства оприлюднені декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік міського голови та його заступників, секретаря міської ради, керівників виконавчих органів міської ради та їх заступників.

Протягом звітного періоду у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за програмою короткотермінових семінарів на антикорупційні теми підвищили кваліфікацію 15 посадових осіб виконавчих органів міської ради.

Протягом 2016 року до Кам’янської міської ради надійшла копія постанови Заводського районного суду міста Дніпродзержинськ №208/756/16 від 26.02.2016 щодо вчинення головним спеціалістом відділу технічного нагляду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Оксіюк Т.Г. корупційного адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-7 КУпАП.

Начальник відділу запобігання

корупції та взаємодії з правоохоронними

органами міської ради Т.К. ОСТРОВЕРХ