Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Дніпровського району

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Дніпровського району

САУСЬ Олександр Васильович

Адреса роботи: пр. Перемоги, 63 м. Кам`янське, 51937
Кабінет №: 209
Телефон: (0569) 56-07-70

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Дніпровського району міської ради
з 14.12.2015

 
Громадянство України з 01 грудня 1992 року  

Число, місяць і рік народження

 

15 серпня 1957 року

Місце народження

 

Україна, Кіровоградська обл., 
Добровеличківський р-н, с.Тишківка

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Дніпропетровський державний університет, 1982р., «Гідрогеологія та інженерна геологія», інженер-гідрогеолог

Науковий ступінь, вчене звання

  не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно, німецькою – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 

Подячний лист міського голови, Подяка міського голови, Почесна грамота виконавчого комітету міської ради, нагрудний знак «Відзнака міського голови», нагрудний знак «За заслуги перед містом» 
ІІІ ступеня, нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІ ступеня, Грамота управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації, Грамота Головного територіального управління МНС України 
у Дніпропетровській області

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

26 листопада 2010 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

5 ранг 
29 листопада 2014 року

Загальний стаж роботи

  36 років 10 місяців

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

  4 роки 11 місяців

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

  -
Стягнення   не має


Трудова діяльність

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

09.1982 до 01.1983

геолог; відділ інженерних вишукувань; інститут «Южниигипрогаз»
м. Донецьк

02.1983до 08.1984

слюсар-збирач 3 розряду; вагонобудівний завод ім. газети «Правда»;
м. Дніпродзержинськ

08.1984 до 10.1988

завідуючий; геологічне відділення; Дніпродзержинський 
енергетичний технікум; 
м. Дніпродзержинськ

10.1988 до 08.1999

заступник директора з навчальної роботи; Дніпродзержинський енергетичний технікум; 
м. Дніпродзержинськ

09.1999 до 02.2001

заступник директора; ПНВП «Моноліт»;
м. Дніпропетровськ

02.2001 до 04.2002

виконуючий обов’язки директора; ПНВП «Моноліт»;
м. Дніпропетровськ

05.2002 до 09.2003

комерційний директор; СП «ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК;
м. Дніпропетровськ

12.2003 до 04.2004

стрілок; воєнізована охорона; ВАТ «Баглійкокс»;
м. Дніпродзержинськ

04.2004 до 06.2004

інженер І категорії; відділ збуту; КП «Дніпродзержинськтепломережа»;
м. Дніпродзержинськ

06.2004 до 07.2004

начальник; відділ збуту; КП «Дніпродзержинськтепломережа»;
м. Дніпродзержинськ

07.2004 до 07.2004

виконуючий обов’язки заступника генерального директора по збуту; 
КП «Дніпродзержинськтепломережа»;
м. Дніпродзержинськ

07.2004 до 11.2010

заступник генерального директора по збуту; 
КП «Дніпродзержинськтепломережа»;
м. Дніпродзержинськ

11.2010 до 11.2015

голова Дніпровської районної у місті ради VI скликання;
м. Дніпродзержинськ

11.2015 по 12.2015

виконуючий обов’язки заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 
голови адміністрації Дніпровського району;
м. Дніпродзержинськ

12.2015 по цей час

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Дніпровського району Кам'янської міської ради;
м. Кам'янське
 

Довідка підготовлена 16 грудня 2015 року
Посадові обов’язки

 

1.1.  Здійснює керівництво діяльністю адміністрації Дніпровського району Кам’янської міської ради (далі – адміністрація), несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради за виконання покладених на адміністрацію завдань.

1.2.    Спрямовує, координує та контролює діяльність адміністрації.

1.3.    Представляє без довіреності адміністрацію у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.

1.4.    Є головним розпорядником бюджетних коштів та розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису адміністрації.

1.5.  Видає у межах своїх повноважень розпорядження з питань виконання функцій і обов’язків органу опіки та піклування та накази з основної діяльності, з кадрових, адміністративно-господарських питань, контролює їх виконання.

1.6.   Укладає та розриває в межах своїх повноважень договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності адміністрації, видає довіреності.

1.7.   Відкриває і закриває у межах своїх повноважень банківські рахунки, має право першого підпису на банківських документах.

1.8.   Уносить міському голові пропозиції щодо структури адміністрації району міської ради та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.9.  Уносить міському голові пропозиції щодо штатного розпису адміністрації району з розрахунком кошторисів на утримання у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання та погоджує пропозиції щодо штатного розпису підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.10.  Уносить міському голові пропозиції щодо преміювання працівників адміністрації району міської ради та погоджує пропозиції щодо преміювання працівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.11. Затверджує положення про структурні підрозділи адміністрації, погоджує посадові (службові) інструкції працівників адміністраціїта підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

Затверджує робочі інструкції технічних працівників та обслуговуючого персоналу адміністрації району міської ради та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.12.  Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району міської ради та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.13.  Вирішує питання щодо встановлення надбавок за вислугу років, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників адміністрації, а також погоджує вирішення зазначених питань щодо керівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.14.  Уносить міському голові подання про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам адміністрації та погоджує подання про присвоєння рангів посадовим особам підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.15.  Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників (крім технічних працівників та обслуговуючого персоналу) адміністрації, застосування до них заходів заохочень та дисциплінарних стягнень, а також погоджує вирішення зазначених питань в підпорядкованих адміністрації виконавчих органах.

1.16.  Приймає на роботу та звільняє в установленому порядку технічних працівників та обслуговуючий персонал адміністрації.

1.17.  Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій в адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органах.

1.18. Забезпечує підвищення кваліфікації посадових осіб адміністрації та сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.19.  Підписує річні плани роботи адміністрації та погоджує річні плани роботи підпорядкованих адміністрації виконавчих органів, здійснює загальний контроль за їх виконанням.

1.20.  Погоджує (підписує) пропозиції керівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів щодо формування річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

1.21.  Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.22.  Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання організаційно-розпорядчих документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що зокрема відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

1.23.  Розглядає документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

1.24. Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.25.  Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

1.26.  Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.27.  Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради на території району в межах наданих адміністрації повноважень.

1.28.  Забезпечує виконання працівниками адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів вимог чинного законодавства.

1.29.  Забезпечує розроблення проектів розпорядчих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови) з питань, віднесених до повноважень адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.30.  Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчихта інших допоміжних органів, утворених при міському голові, виконавчому комітеті міської ради та адміністрації.

1.31.  Звертається до суду з питань віднесених до повноважень адміністрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.32.  Інформує територіальну громаду з питань, віднесених до компетенції адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.33.  Несе персональну відповідальність перед мешканцями містаза неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.34.  Сприяє організації проведення виборів, референдумів, місцевих опитувань та інших заходів народного волевиявлення на території району відповідно до чинного законодавства.

1.35.  Забезпечує спрямування та координацію діяльності органів самоорганізації населення на території району.

1.36.  Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дні за визначенням відповідальним черговим по місту.

1.37.  Несе відповідальність за свою діяльність в межах, визначених законодавством України.

1.38.  Надає пропозиції щодо розміщення на території району тимчасових споруд, об’єктів благоустрою, будівель і споруд з урахуванням потреб торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення.

1.39. Погоджує розміщення на території району тимчасових споруд, об’єктів благоустрою, будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного та інших призначань, в тому числі погодження земельних ділянок під їх розміщення.

1.40. Надає пропозиції щодо облаштування на території району зупинок пасажирського транспорту, пішохідних переходів, засобів обмеження швидкості руху автомобільного транспорту та інших заходів, спрямованихна забезпечення безпеки дорожнього руху, узгодження їх розміщення або ліквідації.

1.41.  Узгоджує розташування, благоустрій та облаштування відстою пасажирського транспорту біля прикінцевих зупинок.

1.42.  Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.43.  Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.2. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

 
2.1.  Перелік підпорядкованих виконавчих органів міської ради,  діяльність яких координує та контролює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Дніпровського району Кам'янської міської ради

2.1.1.   Управління соціального захисту населення адміністрації Дніпровського району Кам’янської міської ради.

2.1.2.   Служба у справах дітей адміністрації Дніпровського району Кам’янської міської ради.

2.2. Перелік підпорядкованих виконавчих органів, діяльність яких координує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Дніпровського району міської ради

2.2.1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дніпровського району.